DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rok 2017


 

Valná hromada Mikroregionu Horácko

Pozvánka na valnou hromadu Mikroregionu Horácko

Inventura

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Rozpočet Mikroregionu Horácko

Střednědobý výhled rozpočtu Horácko

Zveřejněno elektronicky 23. 3. 2017

 

Horácko – ekologický mikroregion, Budišov 360, 675 03 Budišov

ZVEŘEJŇOVÁNÍ PODLE NOVELY ZÁKONA č. 250/2000 Sb., O ROZDPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ

 

Schválený rozpočet Horácko – ekologický mikroregion na aktuální rok, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválená rozpočtová opatření, schválený závěrečný účet svazku a rozpočtové provizorium jsou nebo budou zveřejněny na webových stránkách Horácko – ekologický mikroregion na adrese:

 

http://www.horacko.cz/dokumenty/

 

Do listinné podoby výše uvedených dokumentů je možné nahlédnout v sídle ekologického mikroregionu Horácko, Budišov 360, 675 03 Budišov.

 


 

Rozpočty 2017

 

Schválený rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2017 - zveřejněno elektronicky dne 17. 3. 2017

Schválený rozpočet na rok 2018 - zveřejněno elektronicky dne 20. 12. 2017


Návrh střednědobého výhledu rozpočtu


Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Schválený střednědobý výhled rozpočtu - zveřejněno elektronicky dne 21. 3. 2017


Návrh rozpočtu

Návrh Rozpočtu na rok 2018 - zveřejněno elektronicky dne 22. 11. 2017


Schválené rozpočtové opatření

Rozpočtové opatření č. 1 - strana 1 - zveřejněno elektronicky 6. 4. 2017

Rozpočtové opatření č. 1 - strana 2 - zveřejněno elektronicky 6. 4. 2017

Schválené rozpočtové opatření č.2/2017 - zveřejněno elektronicky 12. 5. 2017

Schválené rozpočtové opatření č.3/2017 - zveřejněno elektronicky 15. 6. 2017

Schválené rozpočtové opatření č.4/2017 - zveřejněno elektronicky 15. 7. 2017

Schválené rozpočtové opatření č.5/2017 - zveřejněno elektronicky 14. 9. 2017

Schválené rozpočtové opatření č.6/2017 - zveřejněno elektronicky 6. 10. 2017

Schválené rozpočtové opatření č.7/2017 - zveřejněno elektronicky 10. 10. 2017

Schválené rozpočtové opatření č.8/2017 - zveřejněno elektronicky 10. 11. 2017

Schválené rozpočtové opatření č.9/2017 - zveřejněno elektronicky 7. 12. 2017


Návrh závěrečného účtu

Zpráva o výsledku hospodaření obce pro rok 2016

Rozvaha 2016

Závěrečný účet obce 2016

Výkaz ztráty a zisku 2016

Příloha 2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (fin 2 - 12 2016) 2016

Zveřejněno elektronicky 11. 4. 2017


Schválený závěrečný účet

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad /FIN 2-12 2016/

Výkaz ztráty a zisku 2016

Schválené rozpočtové opatření č.2/2017

Rozvaha 2016

Zpráva o výsledku hospodaření 2016

Příloha 2016

Schválený závěrečný účet obce 2016

Zveřejněno elektronicky 12. 5. 2017 

Zprávy Svazku obcí pro komunální služby pro rok 2017

Návrh rozpočtu Svazku obcí pro komunální služby pro rok 2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

Závěrečný účet Svazku obcí pro komunální služby - 2016

Rozpočtový výhled do roku 2021 Svazku obcí pro komunální služby

    Zveřejněno elektronicky 23. 2. 2017

Zápis z Valné hromady Svazku obcí pro komunální služby - zveřejněno elektronicky 11. 4. 2017

Závěrečný účet za rok 2016 - zveřejněno elektronicky 11. 4. 2017

Oznámení Svazku obcí pro komunální služby

Svazek obcí pro komunální služby oznamuje, že dle novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je na internetových stránkách svazku uveřejněn schválený rozpočet, schválený střednědobý výhled rozpočtu, schválený závěrečný účet a schválená rozpočtová opatření. V elektronické podobě jsou dokumenty k nahlédnutí na následujícím odkazu:

http://www.svazek-sluzby.cz/dokumenty/

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí v kanceláři v sídle Svazku obcí pro komunální služby, Hrotovická 232, Třebíč.

Zveřejněno elektronicky dne 4. 5. 2017