DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace povinné ze zákonaInformace dle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím

1. Název
Obec Nový Telečkov

2. Důvod a způsob založení
ZÁKON 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),


§ 1

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce.
 

§ 2

(1) Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
(2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

 

 3. Organizační struktura 

 • zastupitelstvo - 7 členů
  • starosta
  • místostarosta
  • kontrolní výbor
  • finanční výbor

                     

4. Kontaktní informace
Obec Nový Telečkov:    

 • tel.: 564 403 056,
 • e-mailová adresa: novy.teleckov@volny.cz
 • ID datové schránky: rd8bta4
 • Starosta obce: tel.: 724 187 328
 • Místostarosta obce: tel.: 724 705 721

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Nový Telečkov
Nový Telečkov 12
67505 Rudíkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Nový Telečkov
Nový Telečkov 12
67505 Rudíkov

4.3 Úřední hodiny
Po telefonické dohodě se starostou obce na telefonním čísle: 724 187 328

4.4 Telefonní spojení

 • Obec Nový Telečkov: tel.: 564 403 056
 • Starosta obce: tel.: 724 187 328
 • Místostarosta obce: tel.: 724 705 721

4.6 Adresa internetové stránky
www.novyteleckov.cz

5. Platební spojení - číslo účtu obce
Případné platby můžete poukazovat na účet vedený u Komerční banky číslo: 16822711/0100

6. IČ
00378259

9. Žádosti o informace
O nejrůznější informace můžete žádat písemnou formou na poštovní případně elektronické adrese uvedené v bodě č.4 kontaktní informace. Můžete využít také některé z telefonních čísel uvedených tamtéž a dotázat se ústně.

10. Příjem žádostí a dalších podání
K podání žádostí a jiných požadavků využijte adresy a kontaktní spojení uvedené v bodě č. 4